WG Speciale Projecten

Coördinator en doelstelling

Coördinator: Leo Voeten.   Doelstelling: het realiseren van activiteiten met een projectmatig karakter welke niet vallen onder de doelstelling van andere werkgroepen van de heemkundekring. De werkgroep voert projecten uit op verzoek van het bestuur of draagt zelf projecten voor.