Redactieraad

Planning

De werkgroep is verantwoordelijk voor de uitgave van Van Wirskaante. Vier keer per jaar, te weten per 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december komt dit verenigingsblad uit. Ieder lid krijgt een exemplaar.   Teksten dienen één maand voor de verschijningsdatum te worden aangeboden aan André Moors. Leden en andere belangstellenden worden bij …

Planning Lees meer »

Realisaties

  Actief sinds 1993.   Het verenigingsblad Van Wirskaante is de meest bekende uitgave van de werkgroep. Daarnaast werden tussentijds diverse grotere of kleinere publicaties uitgebracht, zowel in eigen beheer als in opdracht.     

Scroll naar boven