Activiteitencommissie

Planning

In de maand oktober wordt de activiteitenkalender van het komende jaar vastgesteld. Tevens worden dan verantwoordelijken voor de activiteiten benoemd. Nadat het bestuur de activiteitenkalender definitief heeft vastgesteld, wordt deze voor het einde van het jaar gepubliceerd op onze website onder de rubriek ‘Activiteiten’ en in de "Activiteitenkalender". Ook vinden jaarlijkse verschillende wandelingen plaats.

Coördinator en doelstelling

Coördinator: Het bestuur.   Doelstelling: het samenstellen van de activiteitenkalender. Aan de hand van een vast stramien worden jaarlijks terugkerende activiteiten gekoppeld aan frisse, nieuwe ideeën. Er wordt gezorgd voor een goede spreiding gedurende het verenigingsjaar. Tevens wordt ernaar gestreefd om een grote en doelgerichte variatie in de activiteiten aan te brengen.    

Scroll naar boven