Weet wat je eet

Koken met Els

Het echte Aaltje, de volmaakte en zuinige keukenmeid Bij de Erve B. Ouwekerk te Amsterdam verscheen in 1804 de eerste uitgave van dit boekje. In 1831 verscheen de “zesde veel vermeerderde en verbeterde druk”. Aaltje werkte eind 18de, begin 19de eeuw als keukenmeid onder leiding van een kok aan de Keizersgracht te Amsterdam.

Recepten uit grootmoeders tijd

Deel 1, Voedingsleer en hygiëne: ‘Iets over vleesch’ Het vleesch van gezonde runderen moet vast en veerkrachtig zijn, glanzig en niet kleverig, bij jonge dieren is het vleesch steenrood, het vet geelwit. Kalfsvleesch moet roodachtig grijs zijn, het vet wit en zacht.

2000 jaar eten en drinken

Deel 1: van jacht, vruchtenpluk en visvangst naar landbouw en veeteelt De eerste bewoners van onze streken, tienduizend jaar geleden, waren rondtrekkende volksgroepjes. Ze leefden van wat de natuur hen bood. Het waren jagers en plukkers. Ze verzamelden bessen, noten, vruchten, slakken, wilde planten, enzovoort. Kleine dieren en vissen werden gevangen, grote dieren gejaagd en …

2000 jaar eten en drinken Lees meer »

Scroll naar boven