Franse republiek

header franserepubliek

napoleon bonaparte

Decreet van Napoleon

Familienamen volgens het decreet van NapoleonIn 1811 bepaalde Napoleon middels een decreet dat eenieder een vaste familienaam moest voeren. Decreet van Napoleon“In het Paleis van St. Cloud, den 18 Augustus 1811.Napoleon, Keizer der Franschen, Koning van Italiën, Beschermer van hetRhijnverbond, Bemiddelaar van het Zwitsersch Bondgenootschap. Op het rapport van onzen Groot-Regter Minister van Justitie;Gezien ons …

Decreet van Napoleon Lees meer »

Scroll naar boven