Burgerlijke stand en DTB

Volkstelling Baarle-Hertog 1693

Volkstelling Baarle Hertog 1693  Wij heer Gerardus Smekens Deservitor vande pastorije alhier, heer ende meester Marcus Pauli Schauteth, Guilliam Van Heyst Borgemeester, peeter Anthonis, Adriaen De Wilde, Adriaen Van Reuth, peeter Vande Nauwelande, Willem De Dries ende peeter Cromen Schepenen, mitsgaeders Henrick Van Gilse Secretaris van Baerle onder den Hertoghe verclaeren onder den Eede die …

Volkstelling Baarle-Hertog 1693 Lees meer »

Overlijdens Castelre 1794-1808

De inwoners van Castelre gingen voor hun kerkelijke zaken vrijwel altijd naar Minderhout. De meeste dopen, huwelijken en begrafenissen zijn dan ook ingeschreven in de kerkboeken van Minderhout. Het archief van Oosterhout heeft deze gegevens uit de periode 1794-1808 (ten tijde van de Franse republiek) eerder gedigitaliseerd en ons de mogelijkheid gegeven deze te presenteren. …

Overlijdens Castelre 1794-1808 Lees meer »

Scroll naar boven