April: Boekpresentatie MN7

Zaterdag 24 april 2010 vond onder ruime belangstelling van genodigden en leden van de heemkundekring Amalia van Solms een middagje zendmast plaats. Het programma startte met een rondwandeling naar diverse plaatsen in Baarle die in verband staan met de zendmast, die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Baarle-Hertog is opgericht, en het overhandigen van het eerste exemplaar van het boek over de zendmast MN7 aan de schrijver, de heer Jacques Boone.

 
Tijdens de wandeling, die startte bij het Cultureel Centrum Baarle, was de eerste stopplaats op de loswal achter het voormalige station van Baarle-Nassau. Daar kwam in 1915 een aantal spullen aan dat nodig was voor het samenstellen van de zendmast. Deze spullen werden vervolgens vanaf het station van Baarle-Nassau gesmokkeld naar Baarle-Hertog.
 
 
Herman Janssen geeft uitleg op de loswal.
 
 
De toenmalige burgemeester van Baarle-Hertog, de heer Henri van Gilse, heeft een cruciale rol gespeeld bij de realisatie van de zendmast. De tweede halte op de wandeling was dan ook bij zijn woonhuis, de villa in de burgemeester van Gilsestraat.
 
 
Vlakbij de plaats waar de zendmast heeft gestaan.
 
Onder leiding van Paul Goldschmidt werd de zendmast opgericht op een klein stukje van een Belgische enclave dat aan drie zijden was omgeven door Nederlands grondgebied. Dit om te vermijden dat de Duitsers, voor wie de zendmast een doorn in het oog was, de mast zouden gaan beschieten. Door de zendmast op een klein stukje Belgische enclave te plaatsen was het bijna onmogelijk bij beschietingen ook geen Nederlands grondgebied te raken, waardoor de neutraliteit van Nederland geschonden zou worden. Uiteraard werd uitgebreid stilgestaan bij de plaats waar de zendmast stond aan de Chaamseweg bij het kruispunt van de Nonnenkuil en de Hoogbraak achter de Kloosterhoeve (de voormalige boerderij van de familie Hendriks).
 
 
Vervolgens ging wandeling naar Loveren, waar in de vroegere herberg De Zwaan, medewerkers overnachtten, die werkten voor de zendmast. Op weg van de herberg naar de zendmast werd Prosper de Groote in 1916 gearresteerd. Het was niet mogelijk om uitsluitend over Belgisch grondgebied van de herberg naar de zendmast te gaan.
 
 
De laatste halte van de wandeling was bij de familie van Tilburg aan de Katerstraat. In de tuin was een gedeelte van de sokkel te zien waarop een goniometrische mast heeft gestaan, welke noodzakelijk was om de zendmast te laten functioneren.
 
 
Een gedeelte van de sokkel waarop de goniometrische mast heeft gestaan.
 
 
Na de interessante wandeling werd het gezelschap ontvangen in de Aula van het Cultureel Centrum Baarle. Herman Janssen van Heemkundedring Amalia van Solms heeft daar iedereen en speciaal de eregenodigden een woord van welkom geheten en hij ging op de manier waarop het boek tot is gekomen.
 
 
Ad Jacobs, voorzitter van de heemkundekring overhandigde vervolgens het eerste exemplaar van het interessante boek aan de schrijver, de heer Jacques Boone, zoon van ir Joseph Boone, die in 1917 de leiding over het zendstation van Paul Goldschmidt heeft overgenomen.
 
 
Ook werd een exemplaar overhandigd aan burgemeester Van Leuven van Baarle-Hertog en burgemeester Hendrikx van Baarle-Nassau. Alle genodigden en de leden van Amalia ontvingen een exemplaar van het boek. Mede dankzij de steun van het boekenfonds van het Brabants Heem en de vaste sponsors zullen de leden van Amalia een gratis exemplaar van het boek ontvangen.
 
 
Het boek is uitgegeven als een extra Van Wirskaante en beslaat 130 bladzijden met een tweehonderdtal illustraties, waarvan een groot aantal niet eerder gepubliceerd zijn. In het boek zijn twee bijlagen opgenomen geschreven door Herman Janssen; één over burgemeester Henri van Gilse, die een cruciale rol heeft gespeeld in het verzet tijdens de Eerste Wereldoorlog en één over het vluchtelingen kamp op de Hoogbraak.
 
 
Aan het einde van het officiële gedeelte voerde Jacques Boone het woord en dankte daarbij eenieder die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van het boek.
 

De middag werd afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een welverdiend drankje. We kunnen weer terug kijken op een zeer geslaagde activiteit, die uitstekend past in de doelstelling van ‘Amlia’ om kennis van het erfgoed van de gemeenten te vergroten, het waardevolle te behouden en de verzamelde gegevens voor iedereen beschikbaar te stellen.

Hieronder nog een aantal foto’s van het middagje zendmast!

Herman Janssen geeft uitleg op de loswal voor de genodigden.

 

 

Op de Chaamseweg vol interesse kijkend en luisterend.

Vlakbij de plaats waar de zendmast destijds stond: de heer (midden) en mevrouw Boone.

Het verhaal over Prosper de Groote werd verteld in Loveren.

In Loveren voor de voormalige herberg de Zwaan.

Herman Janssen geeft uitleg bij de opgegraven sokkel van de goniometrische mast.

In de tuin bij de familie van Tilburg aan de Pastoor de Katerstraat.

Jacques Boone, niet alleen schrijver, maar ook aandachtig toehoorder.

Overhandiging van het eerste exemplaar door Ad Jacobs aan Jacques Boone.

De heer en Mevrouw Boone.

 

Voor de villa van Henri van Gilse.

In de buremeester Van Gilsestraat.

 

Scroll naar boven