Januari: Bijeenkomst Nieuwjaar

Image

Heemhuis wordt te klein
Zondagmorgen 7 januari was de belangstelling voor de gezellige en sfeervolle nieuwjaarsviering zo groot, dat verschillende leden verzuchtten ‘jullie moeten op zoek naar een groter heemhuis’.

Image

Maar wat wil je, de pastoor had de kerkgangers tijdens de zaterdagavonddienst opgeroepen de dag daarna naar het heemhuis te gaan, om daar lekkere wafels te eten!
En lekker waren ze. Marcel Gulickx was al vanaf  05.00 uur ’s morgens in de weer om het deeg klaar te maken.
Marcel, heel erg bedankt. Jouw wafels smaakten weer voortreffelijk. Daar was iedereen het roerend over eens. 

Image

Om 11.30 uur hield voorzitter Ad Jacobs zijn toespraak. Hij blikte niet alleen terug op het afgelopen jaar, maar keek ook vooruit naar het nieuwe jaar.
Een jaar, waarin weer tal van leuke activiteiten zullen plaatsvinden. Ook een jaar waarin hard gewerkt wordt aan de totstandkoming van enkele boeken.
In een van de boeken wordt de geschiedenis beschreven van het onderwijs in Baarle. Met deze klus is de werkgroep Speciale Projecten al bezig.
In enkele andere boeken worden Baarlese toponiemen en veldnamen  beschreven door een werkgroep bestaande uit weer andere leden van Amalia.

Voorts wees Ad op het feit dat Antoon van Tuijl op 21 maart vertrekt voor zijn voettocht naar Santiago de Compostella, en weer terug naar Baarle-Nassau. Alles bij elkaar ongeveer 5.000 km stappen! Op zijn eerste etappe naar Kasterlee zullen we hem vergezellen.

Aan het einde van zijn toespraak ging de voorzitter in op het feit dat we eind november de mijlpaal van 700 leden bereikten. En inmiddels, ruim één maand later, is dat ledenaantal al gegroeid naar 730. Een geweldig resultaat.

Image

Omdat Harrie van Tilburg, ons 700e lid, helaas niet aanwezig was, plakte Antoon van Tuijl onder luid applaus de foto van Harrie op een grote grafiek die op een wand van de benedenzaal was bevestigd. Die grafiek geeft een indruk van de stormachtige ontwikkeling van ons ledenaantal, vooral gedurende de laatste jaren. Op de grafiek waren ook foto’s geplakt van ons 100e, 200e, 300e, 400e, 500e en 600e lid.

Image

En daarna werd het glas geheven op het nieuwe jaar en bleef het nog lang gezellig in het heemhuis.
Veel aanwezigen namen ook de gelegenheid te baat om een kijkje te nemen in de albums met schitterende ansichtkaarten van ons lid Harry van Hees (voor meer informatie, zie het artikel elders op deze site).

Image
Image

Image

Scroll naar boven