Bijeenkomst nieuwe leden

Elk jaar organiseert onze vereniging in februari een informatieavond voor die mensen welke in het afgelopen jaar lid zijn geworden. Dit jaar was dat op dinsdag 19 februari. Doel is om hen nader inzicht te geven in het reilen en zeilen van onze heemkundevereniging. Anderzijds is het ook prettig om kennis te maken met de nieuwe leden. Een twintigtal leden had positief gereageerd op de uitnodiging.

foto 3
twee bijzondere gasten

 Bijzondere gasten waren twee studentes van de Universiteit van Utrecht. Zij verkennen Baarle sinds enige tijd voor het opstellen van een werkstuk over ons toch wel aparte dorp. Wat doen we op deze avond en wie zijn er dan nog meer aanwezig? Een aantal dames zorgt voor de catering, bij binnenkomst was er koffie en thee met een lekker stuk peperkoek. Een bedankje voor hun inzet op deze avond is best op zijn plaats. Een aantal bestuursleden en coördinatoren van werkgroepen gaven acte de préséance voor de informatieverschaffing en om vragen van de nieuwe leden en de studentes te beantwoorden.

foto 8
Ineke, Lia en Ria verzorgen de catering

De avond werd gestart door onze voorzitter, de heer Ad Jacobs. Na een welkomstwoord gaf hij uitleg over hoe onze vereniging is opgebouwd, hoeveel leden we hebben, wat gebeurd er zoal in een jaar. Hoe houden wij contact met de leden, via de Van Wirskaante, via de nieuwsbrief, via Ons Weekblad. Ad is best trots om voorzitter te zijn van een zo prachtige club. Echter, zoals op dit moment bij veel verenigingen is er, ondanks ons zeer grote ledenaantal, toch een tekort aan vrijwilligers op bepaalde gebieden, ook wat betreft de bestuurssamenstelling. De bestuursleden moeten oppassen dat er niet teveel uitvoerend werk op hun bordje terecht komt. Maar al bij al, door de inzet van velen hebben we toch weer een succesvol jaar achter de rug. Wie weet, misschien zitten er wel nieuwe medewerkers in de groep van nieuwe leden.

foto 6

Hierna nam Antoon van Tuijl het woord. Via een prachtige beeldbuispresentatie vertelde hij over het speciale enclavegebeuren in ons werkgebied. Hoe ontstonden die enclaves, hoe was Amalia van Solms daar bij betrokken? Waar liggen de enclaves, hoeveel enclaves zijn er, bijzonder is dat er weer kleine Nederlandse zogenaamde exclaves binnen de Belgische enclaves liggen. Ons prachtige heemhuis komt ter sprake, een monumentaal gebouw, in huur van de gemeente Baarle-Hertog.
In de laatste Van Wirskaantes heeft Herman Janssen aandacht besteed aan enclaves, verspreid over de hele wereld. De heemkundevereniging heeft het plan om in het komende of volgende jaar extra aandacht te gaan geven aan al onze eigen enclaves. Dit zou kunnen door b.v. het plaatsen van een infobord bij elke enclave en enclavewandelingen..
Vervolgens kwam Jan Willekens aan het woord. Hij is vanuit het bestuur de coördinator naar de werkgroepen toe. Op dit moment zijn een viertiental werkgroepen actief binnen de vereniging, per groep werd er een korte uitleg gegeven. Elke groep heeft normaal gesproken een eigen coördinator die de dagelijkse gang binnen de werkgroep regelt. Hij of zij houdt contact met het bestuur waar nodig, regelt bijeenkomsten en houdt de doelstelling en de planning van de betreffende werkgroep in de gaten. Ook wat dit onderwerp betreft springt het bestuur bij indien nodig. Bij het wegvallen van b.v. een coördinator bij een groep neemt iemand van het bestuur het tijdelijk over. Extra vrijwilligers zijn harte welkom bij de groepen en bij sommige groepen ook best hard nodig.

foto 5
verzamelde info bekijken

foto 7
Gezellig nakletsen met bestuursleden

Hierna werd het tijd voor een lekker drankje en een hapje. Er kon gezellig na gebuurt worden en vragen van de nieuwe leden werden beantwoord door de bestuursleden en de werkgroep coördinatoren. Het heemhuis kon bekeken worden, voor velen toch best een verrassing. En jawel, enkele nieuwe leden toonden interesse voor deelname aan de werkgroepen. Toch een nuttige avond voor beide partijen.

Scroll naar boven