Maart: Bestuur Amalia weer compleet

Het was weer lekker druk tijdens de algemene ledenvergadering van heemkundekring Amalia van Solms op dinsdagavond 20 maart 2012. Na een woord van welkom door voorzitter Ad Jacobs werd het verkort verslag van de algemene ledenvergadering van 15 maart 2011 voorgelezen door interim secretaris Ad van Hoek. Het financieel jaarverslag 2011 en de begroting 2012 werden behandeld door penningmeester Johan Cornelissen. De kascontrolecommissie had de jaarstukken gecontroleerd en prees de penningmeester voor zijn correcte boekhouding.

Het voltallige bestuur.

Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende bestuursleden Ad Jacobs, Ineke van Strijp, Herman Janssen en Jef van Tilburg bij acclamatie herkozen. Maria Voeten-Wouters werd als nieuw bestuurslid eveneens bij acclamatie gekozen. Zij komt in de vacature die is ontstaan door het vertrek van secretaris Sandra Verhoeven-de Jong. Hiermee is het bestuur van Amalia weer compleet.
Vervolgens werd door vicevoorzitter Jef van Tilburg de stand van zaken met betrekking het beleidsplan 2011/2015 toegelicht. Herman Janssen overliep de belangrijkste zaken van het activiteitenplan 2012. De stand zake in de veertien werkgroepen werd kort toegelicht door Jan Willekens. Antoon van Tuil maakte gebruik van de rondvraag om enkele vrijwilligers bij elkaar te krijgen voor het behandelen van houten voorwerpen in het heemhuis, die last hebben van houtworm.

De Boerkes van Beerse.

Na een korte pauze traden de Boerkes van Beerse op. Zij brachten een repertoire van bekende liedjes uit de oude doos. Beers Boerke, Ad Moeskops, lid van onze vereniging, amuseerde de toehoorders ook met grappen en grollen. Onder het genot van een drankje bleven de leden van Amalia nog een tijdje luisteren naar de muziek en tegelijkertijd ook wat napraten.
 

Hierna kunt u reeks van foto’s bekijken genomen tijdens de algemene ledenvergadering met dank aan André Moors.

Voorzitter Ad Jacobs heette iedereen welkom en blikte kort terug op het afgelopen verenigingsjaar.

Johan Cornelissen lichtte de jaarrekening en de begroting toe.

Wim van Bilsen prijst namens de kascontrolecommissie de penningmeester voor de keurige boekhouding.

De aanwezigen letten goed op.

Voorzitter Ad Jacobs leidde de vergadering vlot door de agenda.

Vicevoorzitter Jef van Tilburg licht de stand van zaken m.b.t. het beleidsplan 2011-2015 toe.

Herman Janssen schetst de hoofdlijnen van de activiteitenagenda 2012.

Een lekker gevulde zaal met een kleine honderd leden.

Jan Willekens neemt de gang van zaken in de veertien werkgroepen door.

Even een drankje halen in de pauze.

Even bijpraten en dan …

…. is het de beurt aan de Boerkes van Beerse.

Ad Moekops op z’n best!

Ook deze drie serieuze heren moesten….

… er hartelijk om lachen.

De leden werden ook betrokken bij het optreden, niet waar Annette?

Ad als konijntje.

Leuk hè?

Ook het nieuwbakken bestuurslid Maria Voeten-Wouters moest er aan geloven, maar ze had er wel lol in zo te zien.

’t is toch puur genieten!

En wat denk je hiervan?

Liedjes uit de oude doos.

Ineke en Fons genieten van drank en klank.

Ook boercollega van Ad draagt zijn steentje bij.

Ook aan dikke pret komt een einde.

Zo dames, zo kan ie wel weer!

Het vaandel kan weer opgeborgen worden tot de volgende activiteit.

 

Scroll naar boven