Beleidsplan 2006-2011

Het beleidsplan 2006-2011 werd door de leden tijdens de algemene ledenvergadering van 21 maart 2006 unaniem vastgesteld en omvat onderstaande prioriteiten.

  1. Werken aan toponiemen/veldnamen in Baarle. Het heeft onze voorkeur e.e.a. zo spoedig mogelijk af te ronden.
  2. De werkgroepen verder inrichten en bemensen.
  3. Deskundigheidsbevordering bestuurs- en werkgroepleden mogelijk maken.
  4. Samenwerking met museum Vergane Glorie tot stand brengen.
  5. Meewerken aan een boek in verband met het 100-jarig bestaan van drukkerij de Jong.
  6. Al onze foto’s digitaliseren.
  7. Meer variatie brengen in de inhoud van Van Wirskaante (bijvoorbeeld een rubriek ‘Waar zijn we mee bezig?’).
  8. Actiever inspelen op actuele gebeurtenissen in onze gemeenschap waarover we ons, vanuit onze heemkundige visie, ‘zorgen’ zouden moeten of kunnen maken.
  9. In samenwerking met onder andere de gemeente Baarle-Nassau een poging wagen om uitgeroepen te worden tot groenste dorp van Nederland (organisatie door Stichting Entente Florale). Voor de jury wordt o.a. een wandeling uitgezet. 
  10. Aandacht voor nog openstaande punten uit ons vorige beleidsplan: een bezoek brengen aan het regionale archief Tilburg met belangstellende leden, informatieavonden organiseren voor werkgroepen en ‘heemkundige leskist’ samenstellen voor het onderwijs.
Scroll naar boven