Baarlese zandwegen van een naam voorzien

Woensdagavond 27 juni 2012 heeft de Gemeenteraad vaan Baarle-Nassau 84 openbare zandwegen van een naam voorzien. Op verzoek van de gemeente had de heemkundekring voorstellen gedaan voor de naamgeving; deze zijn opgenomen in het rapport ‘Geen nummers maar namen’. Alle raadsfracties en het college spraken hun waardering uit voor het vele werk dat de heemkundekring heeft verzet rond de naamgeving.

Alle fracties zouden ook graag zien dat de zandwegen van straatnaambordjes worden voorzien. Goed voor de herkenning én het toeristisch product aldus de woordvoerder van het CDA. Ook de andere partijen vonden het voorstel van de heemkundekring om bordjes te plaatsen een goede zaak. Alle fracties wilden wel eerst inzicht in de kosten en financiering. Wethouder Antonis heeft toegezegd in het najaar in overleg met de heemkundekring met een voorstel te komen.

De correctie van bestaande namen zoals Boschkobe in plaats van Boschoven wordt nog niet opgepakt. Men vreesde met name de financiële consequenties van de adreswijziging voor de bewoners. Wel worden de namen die Amalia van Soms heeft voorgesteld voor niet-openbare zandwegen bewaard. Mocht het er van komen deze zandwegen – bijvoorbeeld als zij een openbare status krijgen – van een naam te voorzien, hoeft het werk niet meer te worden overgedaan. Daarmee heeft de raad eigenlijk ook de namen van de niet-openbare zandwegen vastgesteld, zij het niet formeel. Tenslotte werd er vanuit de fracties bij B&W op aangedrongen zich actiever te betonen om ervoor te zorgen dat openbare wegen ook daadwerkelijk toegankelijk zijn.

Scroll naar boven