Baarlese soldaten van Napoleon

baarlese soldaten van napoleon 01
Hugo Driesen
Franse soldaten vielen op 18 november 1792 Antwerpen binnen. Zij kregen niet de minste bevoorrading uit het moederland en gingen zich als gevolg daarvan spoedig aan opeisingen en afpersingen te buiten. De verplichte inlijving in het Franse leger zorgde ervoor dat heel wat jongens uit Baarle-Hertog in het Franse leger terechtkwamen.

De overgrote meerderheid moest de dienstplicht tegen zijn wil vervullen en de wapens opnemen voor een land dat niet het zijne was. Sommige arme drommels of avonturiers verhuurden zich omwille van het gegeerde geld en gaven zich op als plaatsvervanger van een welstellende dienstplichtige.
Volgende Baarlenaren waren dienstplichtig in het Franse leger:
– Boogaerts Ernest  Antoon D 138/236
– Clasen Jan Baptist D 168/8
– Crols Jean Antoine D 142/49
– Cuijlen Arnold D 113/98
– Dameysen Williaume D 120/61
– De Wilde Corneel D 141/127
– De Wilde Corneel D 138/237
– De Wilde Corneel D 129/46
– Dirickx Corneille 120/59
– Haepers Antoon D 166/156
– Haepers  Antoon D 138/234
– Haepers Corneille D 185/45
– Hapers Corneille D 173/27
– Havermans Corneel D 143/103
– Hendrickx Josef D 2/52
– Hufkens Jan D 75/6
– Janssen Jan D139/64
– Kasteleyns Joannes Baptist D 114/132
– Kasteleyns Joannes Baptiste D 156/229
– Kastelijns Jan Baptist D 168/118
– Knicknie Jean Pierre D 108/62
– Leestmans Adriaen D 138/231
– Maes  Rumold 166/173
– Mercus Jean Baptiste D 138/235
– Mercus JeanBaptiste D 87/47
– Mercus Jean Baptist D 73/143
– Olislagers Jean Baptiste D108/61
– Olyff Jean Guillaume D142/71
– Oomen Joannes Petrus D 25/23
– Remeijsen Corneil D 119/4
– Remeysen Jean Pierre  D120/62
– Sommen Adriaen D 25/22
– Sommen Jan D 79/1
– Stabel Jean Francois D 185/45
– Stoops Jean D180/26
– Taijmans August D 170/86
– Tuijtelaers Adriaen Gauthier 79/15
– Tuytelaers Jean Baptist D 120/63
– Van ’T Sas Henri D 166/167
– Van ’T Sas Henri D 168/109
– Van Den Broek Adrien D 120/64
– Van Den Kerkhof  Eustache D 66/41
– Van Der Avort Pierre D 142/211
– Van Der Voordt Henricus D 156/229
– Van Dun Jean Francois  D 180/62
– Van Dun Jean Francois D 173/28
– Van Gils Adriaen D 138/230
– Van Gils Jacob Henri D 42/118
– Van Gilse Jacob Henri D 49/54
– Van Gilse Jacques D 25/25
– Van Gool Guillaume D180/25
– Van Gorp Simon Henry D185/45
– Van Lier Bernardus Cornelius D 25/165
– Van Sas Guilielmus D 58/98
– Van Sas Jan Frans D 69/76
– Van Sas Michel D 111/22
– Van T‘Sar Henricus  D156/231
– Vanden Kerkhof Frans D 126/66
– Vander Avoort Frans D 168/119
– Vander Kerkhof Eustache D 74/64
– Verheijen Pierre  D 79/14
– Verheijen Walter D 19/59
– Versmissen Henricus  D 120/60
– Verteynen Cornelius D 32/202
– Vinckx Francois Gerard D 26/3
– Vinckx Gerardus Franciscus D35/28
– Willekens Martin D 180/25
– Wouters Jean Hubert D 25/27
In dienst gestorven soldaten van Baarle-Hertog
De kennisgeving van een overlijden van een militair diende te gebeuren op een formulier waarin de econoom of de directeur van het hospitaal  attesteerde in welk hospitaal de genoemde militair was overleden, en welke de identiteit van de afgestorvene was (zijn naam en voornamen, zijn geboorteplaats, zijn regiment en zijn graad, eventueel of hij een plaatsvervanger was) en waarin de doodsoorzaak werd opgegeven. De commissaris van Oorlog, bevoegd voor het politietoezicht in het hospitaal, diende onderstaande attesten van overleden Baarlenaren te bevestigen:
– Jacobs Joannes Baptist 87/02
– Kinkine Jean Pierre 133/09
– Ramesine Laurent 44/03
– Vander Ancort Henry 110/35 en 110/48
– Vanelijck Jacques 78/23
– Wanakembrouck Jean Jacques 48/10
Bron:
– R. Van Passen, Geschiedenis van Wilrijk, 1982,  K.C.Peeters, Soldaten van Napoleon, 1977.
– Rijksarchief Antwerpen, fonds provinciearchief, archief van het Departement van de Twee Neten, blok nrs. D1-191.
– Departement van de Twee Neten stukken betreffende de conscriptie 1795-1814, bewerking door H. Coppens en E. Houtman, 2002.
– Rijksarchief Antwerpen, overlijdensberichten van militairen van het Franse leger afkomstig uit het Departement van de Twee Neten (jaar VII-1817), G. De Lille, 2001.
Scroll naar boven