Opmerkelijke vondst in Baarle (2)

Op 8 augustus j.l. zijn door Jos Verheijen van de werkgroep archeologie van onze heemkundekring een aantal interessante vondsten gedaan. Na het boodschappen doen en tijdens zijn verder wandeltochtje door het dorp liep Jos langs de Belgische Kerk. De mensen van de buitendienst van Baarle-Hertog waren daar bezig met werkzaamheden aan het riool.

Dit op het openbare gedeelte nabij de winkel van de Kok. Vanuit het lidmaatschap van de werkgroep archeologie van onze vereniging en dus ook vanuit die interesse keek hij ter plaatse toch even rond en bestudeerde hij het gegraven gat en de hoop zand. Wetende dat hier vroeger rond de Remigiuskerk een kerkhof was geweest werd nog meer belangstelling van Jos gewekt.
 
 
Zijn ogen vielen direct op botresten. Meekijkende met het verdere werk van de werklui ontdekte hij een twintigtal botresten. Er bleek wel een reeds eerdere verstoring van het gebied te zijn geweest, de resten waren niet gerangschikt in die vorm zoals mensen begraven werden. Jos heeft de botdeeltjes gered van een (tweede) ondergang, ze mooi schoongemaakt en daarna met het bestuur van onze vereniging overlegd wat verder te doen. Ook werden enkele oude scherven gevonden.
 
 
Advies was om contact op te nemen met de archeologische dienst van ADAK (Archeologische Dienst Antwerpen Kempen), o.a. gevestigd in het raadhuis van Turnhout. Na overleg met hen zijn enkele mensen op 29 september met de vondsten daar naar toe geweest, dit in de hoop dat zij meer informatie konden krijgen hierover (ouderdom, welke botresten zijn het etc). Na ontvangst door de archeoloog Jef van Doninck werd er direct een volledig natuurgetrouw skelet bij gehaald om te bepalen van welk deel van het skelet de resten afkomstig waren. Jos had zelf al gekeken wat waarvan was en het klopte bijna perfect. Het betreft o.a. stukjes van de schedel, heupgewricht, bekken, ribben, kaak met tand er nog in en scheenbeen.
 
 
Een ouderdom was niet exact te bepalen, waarschijnlijk toch van tussen de 15e en 18e eeuw. Via b.v. DNA onderzoek is meer hierover te weten te komen, maar dit is een dure aangelegenheid. Van de scherven was de ouderdom ook niet juist vast te stellen, waarschijnlijk één uit de 15e eeuw en de andere twee van een jongere periode.
 
 
Op de website inventaris.vioe.be/dibe/relict/46381 wordt gewag gemaakt van de aanwezigheid van een houten kapel hier al in 992, die was toegewijd aan de Frankische Bisschop Remigius en afhankelijk was van de Abdij van Thorn.
De vondsten zullen in het Heemhuis bewaard worden en t.z.t. daar ook te zien zijn. De archeologen vonden het prettig dat ook op kleinere schaal door belangstellenden meegekeken wordt naar archeologie. Zij boden aan om op afspraak in Baarle voor belangstellenden eens nadere uitleg te komen geven over archeologie en de vondsten in of nabij Baarle. Dit evt. tezamen met de heer Bart van der Veeken van het archeologisch bedrijf ADC uit Amersfoort. Dit bedrijf heeft de proefonderzoeken op het tracé van de toekomstige rondweg gedaan. Daarbij zijn dusdanig veel vondsten gedaan dat er t.z.t. een vervolgonderzoek zal worden opgestart. Een aanbod waarop wij t.z.t graag op in zullen gaan. Hieronder nog enkele foto’s over het dit onderwerp. Wij houden U op de hoogte.
 
 
 
Scroll naar boven