Mei: Archeologische lesdag in Zondereigen.

Op vrijdag 11 mei werd de reeks archeologische lesdagen afgesloten met een andermaal zeer geslaagde editie, dit keer in Zondereigen. Het was al de vierde keer dat wij de leerlingen van klas vijf en zes van de Horizon op een rondleiding doorheen het verre verleden konden trakteren. Frans herinnerde de kinderen nog even aan de allereerste archeologische lesdag, nu alweer zes jaar geleden. Hij toonde een foto van die dag met daarop o.a. Nick Vermeiren, de KLJ-leider die onlangs om het leven kwam toen hij door een auto werd aangereden. Zijn portret siert de speelplaats. De gedachtenis aan hem leeft verder, ook tijdens deze archeologische lesdag.

  

Toen de leerlingen ’s morgens arriveerden, stopte een groep Vikingen bij de schoolpoort: drie Vikingmannen, een Vikingvrouw en twee Vikingpeuters. Zij sloegen er een hele voormiddag hun tent op. De hoofdman, Erik de Viking, vertelde over hun gebruiken. Hij toonde hoe er vuur geslagen werd met een vuurslag en een vuursteen. Boven het vuur werden driepikkels geplaatst voor de kookpot en de bakplaat.

In de turnzaal toonden de leerlingen oude voorwerpen die zij van thuis hadden meegebracht. Het was een zeer gevarieerde collectie. De leerlingen gaven er bovendien zelf de nodige uitleg bij. Op deze manier kon een aansluiting met de vroegere levenswijze worden gemaakt.

Daarna werden drie doorschuifgroepjes gevormd. Herman toonde oude voorwerpen die de voorbije jaren bij het archeologisch akkeronderzoek gevonden zijn. Hij ging tachtigduizend jaar terug in de tijd, om vervolgens even stil te staan bij een paar mijlpalen in de Zondereigense geschiedenis. Zo werd de nadruk gelegd op het ontstaan van de landbouw (ruim vijfduizend jaar geleden) en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven in Zondereigen. Ook werd een verband gelegd tussen het dorp en de Vikingen, wat meteen hun aanwezigheid bij de lesdag verklaarde. Er werden foto’s getoond van de Vossenberg, de vroegere Vikingwoonplaats. 

Hild nam de leerlingen mee naar het jaar 3.000 en leerde hen als echte archeologen naar de voorwerpen anno 2012 te kijken.

Een derde groepje hielp Frans, Els en de Vikingen bij het bereiden van het middagmaal. Op het menu stonden Vikingsoep, brood, zelfgebakken graankoeken, kip, bessensap en andere drankjes.

Er werd buiten rond het open vuur gegeten.

Na het eten stapten wij richting Jagersbeemden, waar het zoeken met een metaaldetector gedemonstreerd werd. Mede dankzij Jan waren er maar liefst vier detectors beschikbaar, zodat alle leerlingen ruim de tijd kregen om zélf te experimenteren. Dit onderdeel was ongetwijfeld het meest geapprecieerde van heel de dag. Wat werd er met de al dan niet gelakte nageltjes in de grond gewroet!

Bij de Noordermark keken wij verbaasd op naar de metershoge verschillen in het reliëf en werd verteld over de Zondereigense dekzand rug en de eeuwenoude grenzen. We wandelden verder richting Ginhovense akkers, waar ooit de eerste Zondereigense boerderijen stonden. Daar kregen we een initiatie in het archeologisch akkeronderzoek, waarbij zowat iedereen eeuwenoude relicten kon oprapen. Er was zelfs een scherf vroegmiddeleeuws aardewerk bij de vondsten, naast tal van vuursteenafslagen.

Kwart voor drie arriveerden we aan de Vossenberg. Walter vertelde in het kort de Zondereigense legende van de Vikinghoofdman Gelmel. Samen vormden we een kring rond de verdwenen motteberg, die volgens recent onderzoek een doorsnede van ruim veertig meter had.

Tot slot bracht Walter ons met de huifkar naar school terug, een gewaardeerde afsluiter voor al wie stilaan vermoeide benen had gekregen. Dank u wel, leden van de heemkundige werkgroep Zondereigen. We twijfelen er niet aan dat elke leerling weer wat heeft bijgeleerd! 

Hieronder nog een aantal foto’s van de interessante archeologische lesdag in Zondereigen.

Frans van Gils geeft uitleg over de meegebrachte oude spullen.

 
 

Vol aandacht luisteren de leerlingen in de turnzaal.

Herman Janssen toont de gevonden voorwerpen uit archeologisch onderzoek.

Hild Segers vraagt aan de hand van hedendaagse spullen wat mensen in het jaar 3000 daaruit kunnen opmaken over onze huidige manier van leven.

Er wordt al een blik geworden in de doos op zoek naar de volgende spullen.

      

Aan de arbeid voor het bereiden van het middagmaal.

Lekker eten van de vikingsoep.

Frans van Gils schenkt bessensap in.

 

Aan de slag met de metaaldetectoren.

In de grond wroeten op zoek naar archeologische vondsten.

De gevonden oogst.

Het belopen van een akker op zoek naar oude voorwerpen.

Luisteren naar het verhaal van Gelmel bij de Vossenberg.

In een kring rond de verdwenen mottenberg.

Het was een afwisselende, toffe en leerzame dag. Dank alle vrijwilligers die deze dag verzorgden!

Scroll naar boven