Opmerkelijke vondst in Zondereigen (8)

Image

Groot archeologisch nieuws
Groot nieuws vanuit de Gelse Bergen, waar een kampplaats ontdekt is uit het midden van de oude steentijd! Archeoloog Bart Robberechts had er in 2004 al twee afslagen gevonden. Tijdens ons vervolgonderzoek werden deze winter maar liefst zeventien vuurstenen objecten verzameld. Typisch voor die stenen was de zeer zware glans of patina, wat vaak wijst naar een grote ouderdom…

Hoopvol trok Herman Janssen onlangs naar de K.U.Leuven, waar hij een afspraak had met archeoloog Marijn Van Gils. Die haalde meteen professor Philip Van Peer erbij, die een sterke gelijkenissen zag met artefacten uit een door hem opgegraven site in Oosthoven (Oud-Turnhout, juli 1993). Die collectie dateert van ca. 70.000 à 60.000 v.C. en neemt in Europa een unieke positie in. Er is sprake van een vermenging van Micoqiaanse (Centraal-Europese) en Mousteriaanse (West-Europese) elementen. Hierdoor kunnen de Oosthovense vondsten geïnterpreteerd worden als een nieuwe cultuurvariant, waarvan nog maar weinig gekend is.

Image
Een handvol ‘midden-Paleolithische’ vondsten van de Gelse Bergen

De professor is enthousiast en wil de site onderzoeken. Na een positief gesprek met de eigenaar van de vindplaats worden mogelijk dit jaar nog een paar putjes gegraven om uit te zoeken uit welke grondlaag de vondsten komen. Als de vondsten nog in de oorspronkelijke laag zitten, kan mogelijk de ouderdom bepaald worden. In een later stadium kan met de schop een proefsleuf gegraven worden om meer vuurstenen materiaal te verzamelen en te bestuderen. Een studente van de K.U.L. wil er alvast haar eindwerk over maken.

Image
Twee afslagen. Let vooral op de witte glans. Links zie je dat een paar fragmenten afgebroken zijn, mogelijk tijdens het ploegen. Daar is de bruine kleur van de steen weer zichtbaar.

Deze opmerkelijke oppervlaktevondsten bewijzen de aanwezigheid van Neanderthalers in onze regio. Of ze hier ook langere tijd verbleven, is niet waarschijnlijk. Zij volgden kuddes van mammoeten en rendieren. Om aan voedsel te komen, maakten zij tochten van soms wel duizend kilometer. We vermoeden dat Neanderthalers ooit bij ons hun kamp hadden. De vondsten wijzen in die richting. Het schrappen van dierenhuiden en het bewerken van vuursteen waren activiteiten die in een kamp gebeurden. Omdat Neanderthalers geregeld een ander kampement opsloegen, gaat de bewering dat zij in Zondereigen hebben ‘gewoond’ net iets te ver.

Image
Neanderthalers jaagden tijdens de laatste ijstijd in groep op grote zoogdieren zoals de langharige mamoet.

Graag maken wij u attent op onderstaand programma dat de heemkundige werkgroep Zondereigen u aanbiedt ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan, tevens in het kader van de Erfgoeddag ‘Niet te schatten’:

Vrijdag 20 april 2007 (20.00-21.45u) Omwille van de te verwachten belangstelling zijn we uitgeweken naar een grotere zaal: de feestzaal achter café Schuttershof (in plaats van Basisschool de Horizon): ‘Achteraf bekeken’, een lezing over 777 eeuwen Zondereigen. Herman Janssen neemt ons mee in de tijd aan de hand van bijna tweehonderd foto’s op een groot scherm. Het archeologisch onderzoek in Zondereigen heeft een voorbeeldfunctie en krijgt navolging in de omliggende gemeenten. Met ingekorte lezingen over hetzelfde onderwerp oogstte Herman reeds veel succes op de provinciale archeologische infodagen in Gent (2006) en Turnhout (2007). Niet te missen!

Zaterdag 21 april (14.00-18.00u) en zondag 22 april (10.00-18.00u) in de parochiezaal: ‘Achteraf bekeken’, tentoonstelling van zeer bijzondere archeologische vondsten. Herman Janssen en Leo Dufraing geven tekst en uitleg waar nodig. Ook wordt aan de grondeigenaars/huurders getoond welke vuurstenen of scherven op hun akkers gevonden zijn.

Zondag 22 april (vertrek om 10.00u en om 14.00u) aan de parochiezaal: geleide cultuur-historische wandeling het ‘grilligegrenzenpad’. Afstand 4 km, duur ca. 2 uur.

Scroll naar boven