Archeologische waardekaarten en 35-jarig jubileum in 2011

Afgelopen dinsdagavond 15 november 2011 was er weer een goed bezochte, gevarieerde en interessante bijeenkomst voor onze leden in het Cultureel Centrum Baarle. Eerst een lezing over archeologische waardkaarten van Baarle-Nassau en daarna een optreden van Kamerkoor Terpander in het kader van het 35 jarig jubileum van de heemkundekring.

Na een welkomstwoord door Jan Willekens werd er allereerst door de heer Reinier Ellenkamp een toelichting gegeven op nieuwe archeologische waardekaarten voor de gemeente Baarle-Nassau. Reinier is werkzaam bij archeologisch bureau Raap, dat de betreffende waardekaarten heeft opgesteld. Hij is de hoofdauteur van het betreffende dossier. Op archeologisch gebied is er in de voorbije jaren nogal wat gewijzigd wat betreft wetgeving, zoals het Verdrag van Malta. Voor een aantal landen in Europa welke zich hieraan verbonden houdt dit in dat er vrij stringente eisen worden gesteld betreffende archeologie. Een van de eisen is o.a. dat er bij nieuwe bouw- of  wegenbouwkundige projecten vanaf een bepaalde omvang in principe eerst archeologisch onderzoek moet worden verricht. Hoe intensief dit moet gebeuren en of er daadwerkelijk onderzoek moet worden verricht is afhankelijk van de verwachtingen ter plekke. Het kan gaan van alleen bureauonderzoek tot echte opgravingen. De verantwoording wat betreft aansturen van de uitvoering ligt voortaan bij de gemeente.

Op verzoek van de gemeente heeft bureau Raap nieuwe archeologische waardekaarten voor het totale grondgebied van Baarle-Nassau opgesteld. Dit om een gedetailleerd inzicht te krijgen over plaatsen waar archeologische waardes verwacht mogen worden. Ook het centrum van Baarle is hierin opgenomen. Via de gemeente ontving onze heemkundekring twee exemplaren van het rapport. Elk rapport bestaat uit twee omvangrijke dossiers en een bijgevoegde CD-rom. Aan de hand van de kaarten wordt een nieuw gemeentelijk beleidsplan archeologie opgesteld. De voorbereidingen hiervoor worden op dit moment getroffen door enkele regioarcheologen. Één van die regioarcheologen, Leonie Weterings was ook op deze avond aanwezig.


Renier begon met een toelichting op de werkzaamheden van bureau Raap en vertelde vervolgens hoe dergelijke waardekaarten tot stand komen. Hij ging in op verschillende periodes in het ontstaan van het landschap in Baarle-Nassau, de bewoning van het gebied, hoe het land in die periodes werd bewerkt en hoe landschappen veranderden. Aan de hand van een drietal kaarten schilderde Reinier onder andere de steentijd (jacht, visvangst, verzamelen) en de nieuwe steentijd met het ontstaan van de landbouw bij (o.a. ontstaan van de zgn. celtic fields).  In die vroegere periodes zijn Beekdalovergangen zijn belangrijk, b.v. oude bruggen, doorwaadbare plaatsen.

Daardoor zijn er verschillen in verwachtingen tussen b.v. hooggelegen zandgronden en de lager gelegen beekdalen in Baarle. De krenten in de pap voor Baarle zijn o.a. het meanderende Merkske, resten uit zgn. paleolithicum bevinden zich nog aan de oppervlakte. Oude podzolbodems zijn in veel bossen bewaard gebleven. Al met al een nuttige en duidelijke presentatie. Met het aanbieden van een persoonlijk presentje werd Reinier bedankt.

Na een korte pauze werd de avond  feestelijk voortgezet in het kader van het 35-jarig bestaan van onze Heemkundekring. Jan Willekens presenteerde vier prachtige placemats voor de leden van de vereniging in het kader van het 35jarig jubileum. De placemats bevatten dialectwoorden, kleurrijke afbeeldingen en teksten. Ze zijn ontworpen door Antoon van Tuijl, die hiervoor terecht een attentie ontving. De placemats zullen voor het eind van het jaar gratis beschikbaar komen voor de leden. Daarna was het de beurt aan Kamerkoor Terpander, dat de feestvreugde kwam benadrukken met een aantal meerstemmige liederen. Hoogtepunt van het optreden was de uitvoering van het werk “Baarle Rondom” voor Terpander geschreven door Jaap Blonk. In het stuk komen toponiemen en plaatsnamen voor uit Baarle en verre omgeving. Er is een onzinverhaal van gemaakt, dat op indringende wijze door Maartje Siebelink werd voorgedragen. Ook een aantal koorgrapjes en een medley van volksliedjes stonden op het programma. Al met al een leuk optreden in een interessante en gevarieerde avond.


 

Foto’s van de placemats:

Hieronder foto’s van de interessante en gevarieerde avond met dank aan hoffotograaf André Moors.

Jan Willekens heette iedereen van harte welkom.

Reinier Ellenkamp van bureau Paap en regioarcheoloog Leonie Weterings.

Ruime belangstelling.

Aandachtig gehoor.

Een persoonlijke attentie voor Reinier.

Even gezellig bijkletsen in de pauze.

Een lekker drankje erbij.

Ook voorzitter Ad Jacobs in gesprek.

Bestuursleden Ad van Hoek en Johan Cornelissen achter de bar aan de praat.

Daarna was het de beurt aan Kamerkoor Terpander.

Dirigent László Seregi leidde het koor voortreffelijk.

De koorleden zongen met overgave.

André Damen lichtte de liederen uitgebreid toe.

Daarna zong het koor weer!

Maartje Siebelink knalde het verhaal van Baarle Rondom de zaal in!

Het publiek hing aan haar lippen.

En het koor, het koor zong verder…

Bestuurslid Jan Willekens overhandigde Antoon van Tuijl een attentie voor de prachtige ontwerpen van de placemats.

Met veel interesse werden de placemats bewonderd en geanalyseerd, want er is veel op te zien!

Nog even gezellig napraten met een drankje aan geboden door Amalia en dan zit het er weer op.

Scroll naar boven