Deze website gebruikt cookies. Accepteer de cookies als u alle functionaliteiten van deze website wilt gebruiken.

Coördinator en doelstelling


Coördinator: Vacant

Doelstelling: het verrichten van onderzoek op archeologisch interessante lokaties in Baarle, het zoeken naar archeologische overblijfselen uit vroegere periodes en het beschrijven hiervan.  

                             

Realisaties

Actief sinds 2004.

Tot hiertoe stond vooral de deskundigheidsvorming van de werkgroepleden centraal. Daartoe werden een praktijkcursus en lezingen georganiseerd.In 2008 is door de werkgroep meegewerkt aan het proefonderzoek op het traject van de nieuwe rondweg om Baarle.

De werkrgroep verzorgde archeologische dagen voor de leerlingen van de basisscholen uit Baarle en Ulicoten.

De werkrgoep heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de archeologische waardekaarten van Baarle-Nassau.

De werkgroep richt regelmatig archeologische tentoonstellingen in op diverse locaties.

Planning

Het is al lang bekend dat Baarle archeologisch zeer interessante plekken heeft. Onze streek is al duizenden jaren bewoond. Halverwege de 19de eeuw werd er enig onderzoek gedaan. Archeologisch bodemonderzoek moet tegenwoordig plaatsvinden bij projecten als het aanleggen van een rondweg. Vooral Boschoven, Nijhoven en Schaluinen worden als interessante plekken gezien. Er volgt waarschijnlijk een uitgebreid vervolgonderzoek door een archeologicshe instantie op het rondwegtraject in Baarle. Ook hieraan zal de werkgroep meewerken.

De werkgroep wordt regelmatig geconsulteerd door archeologische onderzoeksbureau's bij het uitvoeren van projecten in Baarle.