Akkerprospectie bij de Heimolen (2011)

De werkgroep Archeologie heeft op zaterdag 28 mei 2011 een onderzoek gedaan op een akker bij de Heimolen in Baarle. De akkers tussen de Hoogstratensebaan en de Molenbaan zijn van archeologische waarde. Dus mocht verwacht worden dat er wellicht iets interessant te vinden was.

Het weer werkte zaterdag niet erg mee. Het was weliswaar droog, maar het waaide stevig. Vanwege de droogte stak er zowaar een kleine zandstorm op. Maar archeologen en dus ook  amateurarcheologen zijn niet voor een kleintje vervaard. Dus gingen zij met vijf personen op zoek naar waardevolle spullen. Echt oude vondsten zijn niet gedaan.

Wel is een munt gevonden uit 1823. Will Verheijen wist al meteen te duiden dat het ging om een koperen munt uit de Nederlandse regeerperiode van koning Willem I, die regeerde van 1815 tot 1830 over het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

Er is ook een spijker gevonden, waarvan geschat wordt dat hij zeker 300 jaar oud is. Aan de kop is te zien, dat hij met de hand gemaakt is. Ook werden een aantal scherven uit de middeleeuwen gevonden. Opvallend was de behoorlijke hoeveelheid vuurstenen en tabakspijpjes. Er is ook een heel klein pijpkopje gevonden. Vermoedelijk is dit van rond de 18de eeuw. Er staat een klein stempeltje op het pijpenkopje, maar er is net niet op te zien waar het gemaakt is. In het algemeen geldt: “hoe kleiner het kopje hoe ouder de pijp is”. Dat weten we dan ook weer.

Als alles gewassen en gesorteerd is, blijft er dit over. Al met al een interessant onderzoek met enkele waardevolle vondsten. De werkgroep heeft de indruk dat er in die buurt meer te vinden moet zijn. Dus wie weet vernemen we daar nog meer van!

De klus wordt met plezier onderbroken voor een heerlijk bakje van Annie!

Scroll naar boven