Amalia naar herenboerderij

Zaterdag 16 juli bezocht een groep van 15 personen de Herenboerderij in Alphen aan de Goedentijd. Ons bestuurslid Dimphie Pooyé is lid van dit collectief dat in 2019 op deze plek gevestigd werd. De initiatiefnemers, afkomstig uit Tilburg, zagen elders in het land zogenaamde stads- of herenboerderijen en besloten dit ook in hun regio te gaan opzetten. 

Herenboerderij Groep
Foto groep

Ze zochten grond in Tilburg of omstreken en kwamen uiteindelijk in Alphrn terecht. 14 ha grond konden zij hier pachten voor 26 jaar. In Nederland zijn nu 14 herenboerderijen actief, drie openen binnenkort en 30 zijn nog in oprichting.

Voorafgaand aan de rondleiding kregen de belangstellenden van Amalia tekst en uitleg onder het genot van koffie en thee. Ook konden vragen worden gesteld. De Herenboerderij is aangesloten bij de landelijke organisatie en daarmee wordt samengewerkt in de zin van uitruil van landbouwproducten, advies et cetera. Direct na de start kocht men de koeien van vrijwilligster Gina, die er ook voor zorgde en later als boerin in dienst kwam. De belangstelling bleek groot: op dit moment zijn 225 gezinnen deelnemer in het collectief (zij leggen 2000 euro in voor een aandeel) en door de coöperatie worden 500 monden gevoed. Er wordt voorzien in groenten, eieren, fruit en vlees. Wat voorhanden is wordt verdeeld over de deelnemers. En die deelnemers kunnen als vrijwilliger ook komen meehelpen op de boerderij, onkruid wieden, oogsten enzovoort. Naast varkens zijn er ook kippen; zonder certificaat maar ze krijgen wel een goed leven en men houdt zich aan de wetgeving voor hobbyboeren, zoals de ophokplicht.

herenboerderij2

Er is nog plek voor nieuwe deelnemers, want af en toe vallen mensen af. “Je vreet wat de boer schaft” zegt onze gids. Per jaar zijn er 25 verschillende groentes voorhanden, wisselend per seizoen. 2,5 kg rundvlees en 6 kg varkensvlees en drie eieren per week per mond. “Als herenboer leer je zuurkool maken” horen we, want in de winter is het aanbod uiteraard veel kleiner en minder divers. Per jaar moet nog een kleine contributie betaald worden. Er wordt gemonitord, onderzoek op diverse fronten doorlopend gedaan. Belangrijkste is: word je als herenboer gelukkig? Ze zorgen voor henzelf voor voedsel, werken zo circulair mogelijk dus mest van eigen dieren wordt op het land gebruikt. Op termijn wil men eigen zaad winnen, de oogst die over is gaat naar de dieren of wordt gecomposteerd of uitgewisseld met een andere herenboerderij. Er ging in het verleden ook wel eens wat naar Pater Poels… “We streven ernaar om niks weg te gooien.”

Herenboerderij1
Herenboerderij3
herenboerderij4
Scroll naar boven