Algemene vergadering Amalia van Solms

Ledenvergadering goed bezocht

Welkom door de voorzitter

Op dinsdag 26 maart werd onze jaarlijkse algemene vergadering gehouden. Er waren ongeveer 49 mensen aanwezig. Er moest gestemd worden voor een wijziging in het statuut. Een 32 tal leden hadden al online gestemd, plus de aanwezigen maakten dat het aantal stemmers voldoende was.  De wijziging werd aangenomen.

Herman Janssens kondigde aan dat hij het bestuur ging verlaten, maar hij blijft wel actief bij de beeldbank.. Zijn taak van coördinaties van de werkgroepen wordt overgenomen door Toos Leyten.

 Er werden ook 2 nieuwe bestuursleden voorgesteld. Michel Antens komt terug als vicevoorzitter en Seimen van den Broek. Seimen heeft geschiedenis gestudeerd. Hij heeft deze opleiding niet helemaal afgemaakt, maar is een welkome aanvulling voor onze vereniging.
Beide kandidaten werden door stemming aangenomen.

Het nieuwe voltallige bestuur

Ook een wijziging is dat een bestuurslid voortaan onbeperkt aanblijft in plaats van iedere 3 jaar herkiesbaar te zijn. Dit werd eveneens aangenomen door stemming.

Antoon van Tuijl kreeg een oorkonde voor zijn vele bijdragen aan de vereniging en werd gehuldigd als erelid.

Na het officiële gedeelte was er een quiz, gemaakt door Walter en Fons. Met verschillende vragen werd onze kennis van ons dorp en omstreken op de proef gesteld.  Er waren 3 winnaars, Willemien Benschop, Rian Goos en Maria Voeten. Het bestuur werd uitgesloten voor de prijzen.

Anton van Tuijl krijgt een oorkonde bij de benoeming tot Erelid van heemkundekring Amalia van Solms
Herman Janssens krijg een bloemetje voor zijn werk bij het bestuur
Een moeilijke vraag voor de quiz
De jury bekijkt de antwoorden
Willemien Benschop en Rian Goos met hun prijs
Ook Maria Voeten viel in de prijzen
Antoon krijgt ook nog een bloemetje. Bedankt voor je enorme inzet!
Scroll naar boven