Maart: Algemene ledenvergadering met leuke quiz

De algemene ledenvergadering van dinsdag 12 maart 2013 verliep vlot. Na zijn welkomstwoord met een korte samenvatting van de stand van zaken in de vereniging vroeg voorzitter Ad Jacobs  een minuut stilte voor de in het afgelopen jaar overleden leden van Amalia.

 

Bestuurslid Ad van Hoek behandelde het verslag van de algemene ledenvergadering van 20 maart 2012. Penningmeester Johan Cornelissen ging in op de jaarcijfers 2012. Er is sprake van een behoorlijk negatief saldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten van het boek “Baarle op de kaart gezet” geheel ten laste komen van 2012, terwijl een groot deel van inkomsten van het boek in 2013 nog worden ontvangen. 

Henk de Laat, lid van de kascontrolecommissie, prees de penningmeester voor de ordelijke en overzichtelijke boekhouding. Zowel het financieel jaarverslag 2012 als de begroting 2013 werden goed gekeurd. 

De drie aftredende bestuursleden Jan Willekens, Ad van Hoek en Johan Cornelissen werden bij acclamatie herkozen. Ad Jacobs bedacht hen met een flesje wijn voor hun inzet gedurende de afgelopen drie jaren. De aanwezige leden konden zich vinden in het handhaven van de contributie voor 2014 op het peil van de afgelopen jaren.

Aan de hand van enkele overhead sheets lichtte Jef van Tilburg de realisatie in 2012 van het beleidsplan 2011/2015 toe. Herman Janssen vatte het activiteitenplan 2013 samen, waarna Jan Willekens inging op de stand van zaken m.b.t. de werkgroepen.

Tenslotte gaf Herman Janssen aan de hand een duidelijke presentatie inzage in de realisatie van het project WO I. Zijn toelichting voorzien van een aantal foto’s was zo aanstekelijk dat zich meteen na de vergadering een aantal leden opgaf voor de cursus en het boek.

Vervolgens was er een pauze. Na de pauze vond een quiz plaats. De vragen hadden uiteraard betrekking op ons Heem: Baarle, Casterlé, Ulicoten en Zondereigen. Alle aanwezigen vulden de antwoorden in op de dertig gestelde vragen. Veel leden hadden nogal wat moeite met vragen die betrekking hadden op jaartallen.

Ter plekke werden de vragen nagekeken, waarna de antwoorden op de vragen werden doorgenomen en de prijswinnaars bekend werden gemaakt.  Alice Stadhouders behaalde een derde prijs met 25 goede antwoorden. Leo Voeten en Femie Lückman hadden maarliefst 26 vragen goed beantwoord. Dus moest er een schiftingsvraag aan te pas komen om uit te maken wie zou gaan winnen. De vraag luidde: “Hoeveel  vrouwelijke inwoners telde de gemeente Baarle-Hertog per 1 januari 2013?” Het waren er 1304.

Femie zat er het dichtst bij en won daarmee de quiz. Leo was de gelukkige tweede.  De winnaars kregen voor hun prestatie en welverdiende prijs uitgereikt door quizmaster Jef van Tilburg. De quiz, die samengesteld was door bestuurslid Fons Raeijmaekers, was bepaald niet eenvoudig. Zo werd de bijeenkomst op een interessante en gezellige manier afgesloten. We hoorden fluisteren dat zoiets voor herhaling vatbaar is, maar liefst met wat minder jaartallen. Suggestie voor volgend jaar: “In welk jaar werd de algemene leden vergadering voor het eerst afgesloten met een quiz?”

Hieronder nog een aantal foto’s van de algemene ledenvergadering en de quiz met dank aan André Moors voor de uitstekende foto’s!

Het bestuur van Amalia.

   

Voorzitter Ad Jacobs en penningmeester Johan Cornelissen aan het woord.

Bestuursleden Maria Voeten en Harry Benschop luisteren aandachtig.

Ook de leden van Amalia waren één en aandacht.

Inneke van Strijp feliciteert Ad van Hoek met zijn herverkiezing als bestuurslid. Ze hebben d’r lol in zo te zien.

Toelichting op de realisatie van het beleidsplan in 2012 aan de hand van sheets.

Jan Willekens aan het woord met de toelichting over de werkgroepen. Hij meent het serieus, niet?

Één van de autentieke foto’s die Herman Janssen liet zien tijdens zijn presentatie over het WO I-project.

Tijdens de pauze waren onder andere deze drie duvelstoejagers actief.

De antwoorden van de quizvragen werden genoteerd op een formulier.

Wat zegtie nou weer?

Toon is serieus maar Jan heeft er lol in.

Aan deze tafel zitten twee winnaars van de quiz, maar dat wisten ze nog niet toen deze foto werd gemaakt.

Juryleden Antoon van Tuijl en Fons Raeijmaekers kijken of alles volgens de regels verloopt.

Volop aan het pennen. Zouden de antwoorden goed zijn?

Denk er nog maar eens goed over na!

Lastige vragen, hoor, maar dat mag de pret niet drukken.

Dat antwoord is zeker goed, denk ik.

We laten de moed niet zakken.

Net voorzeggen, Jos!

Ook de Ad en Karel deden hun uiterste best.

De felicitaties aan Alice Stadhouders met haar derde prijs.

Ook Leo, gefeliciteerd met zijn tweede plaats. Het was een leuke afsluiting van de vergadering!

Scroll naar boven