Algemene Ledenvergadering 2014

14alv01

Op dinsdag 18 maart 2014 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze heemkundekring plaats.

Na de opening en verwelkoming door voorzitter Ad Jacobs werd het financieel jaarverslag 2013 behandeld door afscheidnemend penningmeester Johan Cornelissen.

14alv06

Aftredend penningmeester Johan Cornelissen licht het financieel jaarverslag toe.

14alv07

Namens de kascontrolecommissie gaf An van Gerwen aan dat de boekhouding en administratie werden in orde bevonden en werd de penningmeester wordt décharge verleend. Volgens het rooster waren de aftredende bestuursleden dit jaar Harry Benschop, Ria Laurijssen en Fons Raeijmaekers. Zij werden met algemene instemming herkozen. Als dank voor hun inzet als bestuurslid ontvingen ze een kleine attentie.

14alv08

Harry Benschop neemt zijn attentie in ontvangst.

Penningmeester Johan Cornelissen heeft aangegeven te willen aftreden. Het bestuur heeft Leo van den Brandt bereid gevonden om als penningmeester toe te treden tot het bestuur. Ook Johan kreeg een welverdiende attentie met een dankwoord van de voorzitter voor zijn bijdrage aan de vereniging als penningmeester. Uiteraard gingen de leden akkoord met het voorstel van het bestuur om de contributie voor 2015 niet te verhogen.

14alv12

De stand van zaken m.b.t. het beleidsplan werd toegelicht door vicevoorzitter, Jef van Tilburg. Hierin werd onder meer kort ingegaan op het advies met betrekking tot landschapsverbetering en de rol die Amalia daarin gespeeld heeft. Het gaat om een gezamenlijk advies van vier organisaties op verzoek van de gemeente Baarle-Nassau. Zoals bleek uit een korte discussie lopen de opvattingen over de inhoud van het advies uiteen. Herman Janssen blikte kort vooruit op de activiteiten van 2014 en Jan Willekens, gaf informatie over de stand van zaken in de werkgroepen. Na de pauze gaf Herman Janssen een prachtige presentatie over het succesvolle verloop van het Project Wereldoorlog I in onze grensregio. De avond werd afgesloten met een foto-quiz, die gewonnen werd door José Jacobs en Toon Raaijmakers.

Hieronder een aantal foto’s met dank aan fotograaf André Moors.

14alv05

Voorzitter Ad Jacobs aan het woord.

14alv13
14alv19

Jan Willekens geeft informatie over de werkgroepen en Ineke van Strijp zorgt voor worstebrood.

14alv24

De leden van Amalia luisteren aandachtig.

14alv20

In de pauze onder het genot van een drankje even bijpraten.

14alv21

De trouwe klanten zijn aanwezig.

14alv22

Jong en oud……ook van de partij.

14alv25

De fotoquiz was niet gemakkelijk……

14alv28

Even goed kijken naar foto’s uit de oude doos.

14alv29

Welk nummer was het ook al weer?

14alv30

Zelfs Marcel Gulickx kende niet iedereen zo te zien.

14alv32

José Jacobs en Toon Raaijmakers gingen er verdiend met de prijzen vandoor!

Scroll naar boven