Akkerprospectie in Zondereigen, vondstenoverzicht 2004-2008

In de tabel hieronder vind je een overzicht van alle Zondereigense archeologische vondsten van de afgelopen jaren.

 

 

Archeologisch Onderzoek in Zondereigen

Vindjaar

2004

2005

2006

2007

2008

Totaal

Jaarlijks aantal artefacten en scherven

179

320

807

1.204

1.749

4.262

Nieuw ontdekte steentijdsites

51

18

23

16

13

121

Jaarlijks aantal steentijdartefacten

102

188

401

533

688

1.912

Middenpaleolithicum

2

1

1

69

3

76

Federmesser

0

5

8

7

4

24

Mesolithicum

27

25

41

100

147

340

Neolithicum of bronstijd

4

3

8

8

7

30

Afslagen (incl. verbrande stukken)

57

108

229

368

468

1230

Kling(fragmenten)

29

30

71

59

87

276

Schrabbers

3

10

12

13

19

57

Spitsen en trapezia

4

3

5

5

10

27

Gepolijst bijl, bijlfragment of afslagbijl

0

2

3

7

5

17

Andere werktuigen (geretoucheerd)

4

14

30

27

22

97

Kernen

2

7

20

32

38

99

Fragmenten, tabletten en brokstukken

0

0

23

14

37

74

Twijfelgeval

0

14

3

7

1

25

Verbrande leem (steentijd t/m middeleeuwen)

3

0

3

0

0

6

Ketssteen

0

0

2

1

0

3

       

Nieuw ontdekte huisplaatsen (oudheid)

4

6

7

2

2

21

Nieuwe huisplaatsen (middeleeuwen)

11

13

24

9

7

64

Jaarlijks aantal scherven

77

132

406

671

1.061

2.347

Ondetermineerbaar, oud

6

10

2

3

8

29

IJzertijd

15

10

2

3

3

33

Romeins

0

10

37

36

59

84

Mayen, Eifelwaar (700-900NC)

0

16

10

13

22

62

Badorf, Karolingisch (750-900NC)

0

1

3

0

7

11

Karolingisch (800-1050NC)

2

4

2

0

1

9

Rijnlands aardewerk (800-1200NC)

0

16

3

0

0

19

Pingsdorf aardewerk (900-1075NC)

0

9

27

11

48

95

Maaslands, Andenne (1075-1275NC)

0

19

42

50

61

172

Zuid-Limburgs NL (1075-1275NC)

17

0

0

4

2

23

Paffrath (1100-1250NC)

13

4

8

9

12

46

Kogelpotaardewerk (850-1300NC)

16

10

203

467

765

1461

Aardewerk (1000-1200NC)

0

0

2

6

0

8

Proto of vroeg steengoed (1200-1300NC)

3

0

13

9

10

35

Elmpter aardewerk (1175-1350NC)

0

0

0

2

0

2

Aardewerk (1200-1500NC)

5

0

1

5

0

11

Grijs aardewerk (1050-1600NC)

0

14

24

42

45

125

Rood, ringeloorversiering (1300-1600NC)

0

0

10

0

2

12

Langerwehe steengoed (1300-1700NC)

0

2

7

0

3

12

Spinschijfje van steengoed (nieuwe tijd)

0

1

4

1

1

7

Stenen knikker (nieuwe tijd)

0

4

2

2

6

14

Slijpsteen/wetsteen/maalsteen/gewicht

0

2

4

7

6

19

 

 

Scroll naar boven