Akkerprospectie in Zondereigen, resultaten 2007

Image

Nu het resultaat van de determinering door archeologen bekend is, blijkt overduidelijk dat 2007 een topjaar was. Dozenvol met vuurstenen en potscherven werden in Zondereigen van de akkers geraapt, alles samen goed voor… 1.204 vondsten.

 
Steentijd
Er werden dit jaar maar liefst 533 steentijdvondsten genoteerd. Dankzij prospecties op de Gelse Bergen pakken we uit met uitzonderlijke vondsten uit het midden van de oude steentijd (ca. 80.000 tot 35.000 v.C.). Het vondstenaantal uit de oude steentijd (slechts vier tot hiertoe) werd gewoon verpulverd.

Niet minder dan 69 vuurstenen artefacten uit die tijd werden verzameld, waaronder een boordschrabber (zie foto hierboven), een Levallois afslag en een Levallois kern. Jammer genoeg vond professor Philip Van Peer (K.U.Leuven) nog niet de tijd om de site te onderzoeken. Hopelijk lukt dat volgend jaar wel!

Image
Image

Verder stelden we dit jaar vast dat een site op de Baarlebrugse Beemden heel wat Federmesser materiaal (einde van de oude steentijd) bevat. Op de foto’s hierboven zie je drie schrabbers en een afgeknotte afslag.

Image

We noteerden in 2007 een buitengewoon grote oogst aan middensteentijd materiaal. Met 100 stuks werd het totale aantal van de voorbije drie jaar ruimschoots overschreden! Een versgeploegde wei vlakbij de Noordermark leverde meteen vijfendertig vuursteenvondsten op. En dankzij 32 nieuwe vondsten werd ook het totale aantal kernen zowat verdubbeld. Onze collectie telt er nu 61. Hierboven zie je dat op zo’n kern de negatieven staan van de afgeslagen stukken.

Image

Er werden een aantal schrabbers, pijlpunten en andere werktuigen verzameld. Op de Gelse Velden en de Baarlebrugse Beemden zijn vier duimnagelschrabbers gevonden. De foto toont duidelijk dat de schrabber geretoucheerd (bewerkt) werd.

Image

Op laatstgenoemde plaats werd ook een prachtige kling bovengeploegd.

Image

Op het Gels Moer werd een bijzonder fraai gekleurd vuurstenen klingfragment gevonden. In het breukvlak blinken allerlei kristalletjes en het dateert uit de vroege middensteentijd. Ook werden uit de nieuwe steentijd zes fragmenten van gepolijste bijltjes gevonden. Enzovoort, enzovoort.

Metaaltijden tot late middeleeuwen
Voor de scherven was 2007 eveneens een topjaar. Het aantal van de akkers geraapte potscherven uit de metaaltijden tot en met de late middeleeuwen bedraagt 671 stuks. Dat is bijna zoveel als de drie vorige jaar samen. Maar dit hoge aantal is vooral terug te voeren op één opmerkelijke vindplaats. Op een akker van de Ginhovense Velden werden dit jaar namelijk 443 kogelpotscherven uit de 10de tot de 11de eeuw opgeraapt. In 2006 waren op deze plaats al 192 vondsten. Deze ongewoon grote aantallen roepen vraagtekens op bij onze archeologen. Zij houden er nu ernstig rekening mee dat op deze plaats een pottenbakker gewoond heeft. Een pottenbakkersatelier uit de volle middeleeuwen is voor zover bekend nog nooit teruggevonden. Alweer een primeur voor Zondereigen?

Image

Ongetwijfeld is het Leo die dit jaar de topvondst op zijn naam mag zetten: een fragment van een vijfribben armband. Het glazen kleinood dateert uit de late ijzertijd (ca. 200 v.C. tot het jaar 1 v.C.).

Image

Nog een opmerkelijke vondst is de ‘baardman’. Er waren al fragmenten van zogenaamde baardmankruiken aangetroffen, deze keer hebben we het typerende gezicht gevonden waarnaar de kruiken genoemd worden.

Image

De rest van de scherven is vergelijkbaar met de vondsten uit 2006, eveneens een goed prospectiejaar. Vooral in de omgeving van de Noordermark zijn weer Romeinse en vroegmiddeleeuwse scherven gevonden. Opmerkelijk was de vondst van bovenstaande Romeinse scherf. Het lijkt wel een beeldje. De Venus van Ginhoven?

Image

Er is in Zondereigen ook voor het eerst Elmpter aardewerk aangetroffen. Dat is handgevormd middeleeuws aardewerk uit de omgeving van Elmpt (ten oosten van Roermond). Het zijn voornamelijk hardgebakken, grote (voorraad)vaten (ongeveer 1175-1350NC). Net als Paffrath aardewerk heeft Elmpter aardewerk een schilferige, bladerdeegachtige structuur.

Image

Een grote scherf kogelpotaardewerk (850-1300NC), gevonden aan de Eindepoel in Merksplas.

Image

Eén van de meest opvallende vondsten in 2007 was deze scherf van de late bronstijd tot de ijzertijd (1.100-57VC). Die vind je zelden door middel van akkerprospectie omdat ze zich meestal onder het plaggendek bevinden.

Scroll naar boven