Ad Jacobs erelid

Twee jaar geleden nam Ad Jacobs afscheid als voorzitter van heemkundekring Amalia van Solms. Op de eerste Algemene Ledenvergadering dat men weer bij elkaar kon komen op 29 maart 2022 werd hij door deze ledenvergadering benoemd tot erelid van Amalia van Solms. Een bijzonder feit want in het bijna 50-jarig bestaan van deze vereniging, gingen hem slecht vijf personen voor…

erelid ad jacobs

35 Jaar is Ad Jacobs voorzitter geweest; hij zag in die jaren de vereniging groeien van 35 naar 1700 leden. In die periode had hij niet minder dan 350 bestuursvergaderingen meegemaakt, werd de huisvesting in het huidige Heemhuis (voormalig gemeentehuis Baarle-Hertog) gerealiseerd. In die periode verschenen niet minder dan 25 boeken en 30 heemkalenders. Het verenigingsblad Van Wirskaante kwam 137 keer in de brievenbus bij de leden. In pagina’s uitgedrukt 9000 pagina’s nieuws!

Een groot applaus van de aanwezige leden viel het nieuwe erelid ten deel. En er was een oorkonde en bloemen voor echtgenote José. Erelid Ad Jacobs blikte zelf kort terug op wat voorbij was waarbij hij opmerkte: “De collega bestuursleden kregen de ruimte die dingen te doen waarin ze goed waren.”

Scroll naar boven