Deze website gebruikt cookies. Accepteer de cookies als u alle functionaliteiten van deze website wilt gebruiken.

01. Tachtigjarige oorlog (tekst)

tachtigjarige oorlog algemeen 01Afkondiging in Antwerpen van de Vrede van Munster

1568-1648

In 1998 was het precies 350 jaar geleden dat de Vrede van Münster werd ondertekend. Duitsland vierde deze gebeurtenis toekomstgericht onder het motto "Vrede als een opdracht: 350 jaar tolerantie en godsdienstvrijheid". De Nederlandse herdenking stond in het teken van de politieke vrijheid: "350 jaar erkenning van de Nederlandse staat". In België werd de Vrede van Münster alleen in Baarle-Hertog herdacht.

02. Tachtigjarige oorlog (tijdsbalk)

tachtigjarige oorlog tijdsbalk 03Hagenpreken buiten Antwerpen

Om te weten wat de gewone man in 1648 dacht over de bereikte vrede in Münster, moeten we proberen ons te verplaatsen naar zijn leefwereld. Belangrijk is het om de ellende te kennen die aan de vrede voorafging. Laten we daarom eens kijken wat zich tussen 1568 en 1648 afspeelde in het gebied tussen de steden Breda, Hoogstraten en Turnhout, met name in Breda, Ginneken, Chaam, Alphen, Baarle, Meerle, Minderhout, Hoogstraten, Wortel, Merksplas en Turnhout...