Brochure ‘777 eeuwen Zondereigen’

Image

De heemkundige werkgroep Zondereigen presenteerde tijdens de Erfgoeddag 2007 haar nieuwste brochure ‘777 eeuwen Zondereigen’. De titel verwijst naar het fotoboek ‘Een eeuw Zondereigen’, samengesteld ter gelegenheid van het memorabele feestjaar in 2001.

Toen al groeide het idee om geheel de geschiedenis van Zondereigen te beschrijven. De nieuwe brochure levert de eerste bouwstenen daartoe. ‘777 eeuwen’ mag je letterlijk opvatten, al kijken we dan niet op een eeuw meer of minder. Daarnaast is er de onderliggende symboliek.

In bijna elke cultuur kent men een symbolische betekenis toe aan cijfers. Zij hebben iets magisch. Zeven is een erg populair getal, denk maar aan de zeven dagen van de schepping, de zeven vette jaren, de zeven magere jaren, de zeven deugden, de zeven hoofdzonden, de zevende hemel en de zeven wereldwonderen. ‘Zeven’ staat voor ‘veel’, voor ‘alles’.

‘777 eeuwen Zondereigen’ is een zoektocht naar het verleden van de eigen gemeenschap, gebaseerd op recente archeologische vondsten. Sinds 2004 loopt namelijk in overleg met het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed een succesvol archeologisch onderzoek waarbij door middel van oppervlaktevondsten oude woonplaatsen gelokaliseerd worden. Niet-begroeide percelen worden systematisch belopen in banen met een onderlinge afstand van ongeveer zes meter, een methode die oppervlaktekartering genoemd wordt. Zondereigen is het eerste grondgebied van de Lage Landen waar een professioneel archeologisch onderzoek door de plaatselijke bevolking wordt voortgezet. Zondereigen is vandaag de dag op archeologisch gebied de best onderzochte zone in Vlaanderen, een begrip in het archeologisch wereldje, een voorbeeld voor dorpen en steden. Zo werd ons project onder grote belangstelling voorgesteld tijdens de archeologische infodagen van de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Merksplas en Hoogstraten stomen werkgroepen klaar die (met hulp uit Zondereigen) met een gelijkaardig project van start willen gaan.

De Zondereigense bevolking werd op de hoogte gebracht van de resultaten. Zo was er een archeologische lesdag, een lezing, een tentoonstelling, een wandeling en de publicatie van de brochure. Tot voor kort was er nauwelijks iets geweten over het verre verleden van onze gemeenschap. Dat is nu even anders. Op 48 pagina’s wordt de geschiedenis van Zondereigen beschreven, van Neanderthaler tot moderne mens. Van tijdelijk kampement tot vaste nederzetting. Van steentijd (via ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen) tot heden. Van vuurstenen schrabbers, bijltjes en pijlpunten (via potscherven, musketkogels, munten, spinsteentjes, stenen knikkers en aardewerken pijpjes) tot restanten van de dodendraad en andere oorlogsvondsten. De grote lijn van de Zondereigense geschiedenis tekent zich duidelijk af. Zondereigen is oud, veel ouder dan tot hiertoe gedacht werd. Maar liefst 777 eeuwen oud en daar zijn we terecht fier op!

De brochure is geschreven in een vlot leesbare taal en wordt voor slechts 5,00 euro te koop aangeboden op onderstaande plaatsen. De heemkundige werkgroep Zondereigen wenst u veel leesgenot!

Frans Van Gils, Zondereigen 81, 2387 Baarle-Hertog
Guy Verhoeven, Zondereigen 75, 2387 Baarle-Hertog
Het Heemhuis, Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog
Karel Govaerts, Hoevestraat 31, 2330 Merksplas
Herman Janssen, Stwg. op Hoogstraten 100, 2330 Merksplas

Scroll naar boven