Heemkundekring voor Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Castelré, Ulicoten en Zondereigen

Kennismaking nieuwe leden met Amalia

Vorig jaar heeft heemkundekring Amalia van Solms er 56 nieuwe leden bij gekregen. Precies de helft kon Amalia dinsdagavond 20 februari verwelkomen in het heemhuis voor een kennismaking.

kennismaking nieuwe leden

Roggerentjes 2017: Via een brug naar meer

Voor de elfde keer heeft heemkundekring Amalia van Solms haar jaarlijkse verplichting tot voldoening van de verschuldigde ‘Roggerentjes’ ingelost. Deze keer gaat het om een bruggetje dat goed zicht geeft op een gemetselde overkluizing onder het stationscomplex in Baarle-Grens. Amalia biedt dit bruggetje aan aan de Baarlese gemeenschap, de bewoners van Weelde-Station en Baarle-Grens en aan bezoekers van wijd en zijd.

R1

Lezing over de route van Antwerpen naar Den Bosch

Op de lezing ‘Laatmiddeleeuwse weg Antwerpen – ‘s-Hertogenbosch op dinsdag 16 januari waren veel belangstellenden afgekomen. Zo’n 65 mensen kon Amalia verwelkomen op de door Jan Sikkers verzorgde lezing. Sikkers is voorzitter van de Tilburgse heemkundekring geweest.  

voorpagina foto

Nieuwjaarsreceptie 2018

Zondagvoormiddag 7 januari was iedereen weer uitgenodigd voor onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Het was mooi om te kunnen constateren dat velen gehoor hadden gegeven aan deze uitnodiging.

Goed gevulde aula 1

Informatie over website
                                                                                               
Contact

Heemkunde kring Amalia van Solms

Bezoekadres
Kerkstraat 4
2387 Baarle-Hertog (B)

Postbus 225
5110 AE Baarle-Nassau (NL)

KVK : NL-40259016