Heemkundekring voor Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Castelré, Ulicoten en Zondereigen

Loopgravenpad, een toeristische topattractie

Mastenbos 01
Op zaterdag 28 mei 2016 bezocht een groepje deelnemers van onze vereniging het Loopgravenpad in Kapellen. Enkele jaren geleden kocht het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dit stukje bos gelegen tussen de Kalmthoutsesteenweg en spoorlijn 12, voorheen eigendom van de familie Kronacker. De groene pracht herbergt een onvermoede erfgoedschat: een volledige Duitse loopgravenlinie uit 1917, met tal van bunkers.

Dankjewel !

clubkas campagne

Amalia dankt al wie op haar heeft gestemd in de Rabo Clubkas Campagne 2016. Op 17 mei kreeg penningmeester Nelly Pieke van Amalia op een druk bezochte Ledenvergadering van Rabobank De Zuidelijke Baronie in Gilze een cheque uitgereikt van € 551,62. Jeugdwerk Baarle was de ‘club’ die in Baarle-Nassau/Hertog de meeste stemmen had vergaard. Welgemeende felicitaties van Amalia.

De Vikingen kwamen langs!

Archeologischedag05
Vrijdag 13 mei 2016 organiseerde Amalia voor de zesde keer haar tweejaarlijkse archeologische dag voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van basisschool De Horizon in Zondereigen. In de voormiddag was het genootschap van de Turnhoutse Vikingkoning Erik De Quick uitgenodigd. Zondereigen heeft immers een eigen Vikinglegende. 

Mooie archeologische dagen

Archeologische dagen 1
Op dinsdag 12 en donderdag 14 april organiseerde onze heemkundekring met de scholen de Vlinder, de Regenboog en Bernardus archeologische dagen. Ongeveer 130 leerlingen van de twee hoogste groepen namen, verspreid over de twee dagen, deel aan een viertal activiteiten. Drie hiervan vonden plaats in en rond het Cultureel Centrum, de vierde activiteit betrof een bezoek aan een grafheuvel in Alphen.